หน่วยงาน
ประกาศ
วันที่ประกาศ
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

ไก่ตัว
ก.ก.
60
23/04/2555

ไก่แก่
ก.ก.
60
23/04/2555

ไก่แก่
ก.ก.
60
23/04/2555

อกไก่
ก.ก.
75
23/04/2555

ปีกเต็มไก่
ก.ก.
85
23/04/2555

น่องติดสะโพก
ก.ก.
65
23/04/2555

ไก่บ้าน
ก.ก.
70
23/04/2555

ไก่ผ่า
ก.ก.
100
23/04/2555

ขาไก่
ก.ก.
50
23/04/2555

โครงไก่
ก.ก.
30
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

สันใน
ก.ก.
125
23/04/2555

เนือน้ำตกแซบบ
ก.ก.
105
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์0)
10 ฟอง
37
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์1)
10 ฟอง
35
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์0)
10 ฟอง
37
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์1)
10 ฟอง
35
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์2)
10 ฟอง
32
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์3)
10 ฟอง
30
23/04/2555

ไข่ไก่ (เบอร์4)
10 ฟอง
28
23/04/2555

เต้าหู้ขาวแผ่น
แผ่น
7
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

หมูสามชั้น
ก.ก.
100
23/04/2555

หมูเนื้อแดงล้วน
ก.ก.
105
23/04/2555

เนื้อสันนอกไม่แต่ง
ก.ก.
125
23/04/2555

หมูสันในไม่แต่ง
ก.ก.
125
23/04/2555

กระเพาะหมู
ก.ก.
85
23/04/2555

ขาหมู
ก.ก.
65
23/04/2555

ซี่โครงหมู
ก.ก.
125
23/04/2555

ตับหมู
ก.ก.
110
23/04/2555

ม้าม
ก.ก.
100
23/04/2555

ลิ้นหมูสด
ก.ก.
70
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

ข้าวหอมมะลิ
ก.ก.
38
23/04/2555

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
ก.ก.
38
23/04/2555

ข้าวเสาไห้5%
ก.ก.
19
23/04/2555

ข้าวเหนียวใหม่
ก.ก.
28
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 9
ลิตร
23/04/2555

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 9
ลิตร
23/04/2555

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 9
ลิตร
23/04/2555

แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 9
ลิตร
23/04/2555

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)
ลิตร
23/04/2555

เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON)
ลิตร
23/04/2555

ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S)
ลิตร
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

น้ำมันปาล์มเกรด A
บาท
23/04/2555

น้ำมันถั่วเหลือง
ลิตร
23/04/2555
รายการ
หน่วย
ราคา
วันที่อัพเดทล่าสุด

ยางพารา
ก.ก.
23/04/2555