หน้าแรก >ขั้นตอนการลงประกาศ

วิธีการลงประกาศ ทำเลทอง

1. ทำการเลือกที่หมวดทำเลทอง แล้วเลือก ลงประกาศทำเลทอง ดังภาพด้านล่าง

 

 

2. เมื่อทำคลิกที่ ระบบจะทำการแสดงหน้าเพจ ข้อตกลงในการลงประกาศทำเลทอง ดังรูปด้านล่าง

 

 

 

3. จากนั้นให้ท่านอ่านข้อตกลงให้เข้าใจ แล้วทำการกดที่

ระบบจะทำการแสดงหน้าแบบฟอร์มลงประกาศให้ท่านได้ทำการลงประกาศทำเลทองดังภาพด้านล่าง

 

 

 

 

4. ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง แล้วทำการกดเลือกที่

ระบบจะทำการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลที่ท่านทำการกรอกลงในแบบฟอร์มลงประกาศทำเลทอง

***เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะ

 

 

ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

ผู้จัดทำระบบ Kahkai.com