หน้าแรก >ขั้นตอนการลงประกาศ

 

วิธีการลงประกาศ

1. ทำการเลือกเมนูค้าขาย จะปรากฏหน้าเพจดังรูปด้านล่าง

 

 

2.จากนั้นให้เลือกเมนูลงประกาศ จาก Tab Menu ด้านบน จะเห็นได้จาภาพด้านล่าง

 

 

 

 

3. จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลที่จะใช้ลงประกาศซื้อ-ขาย ดังตัวอย่างจากภาพด้านล่าง

 

 

4. ในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ นั้นท่านควรกรอกข้อมูลที่เป็นจริง และกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบและถูกต้องแล้ว ให้ทำการกดที่ เมื่อท่านทำการกดที่ตกลงแล้วระบบจะทำการเก็บข้อมูลสินค้าของท่าน

ที่ท่านได้ทำการประกาศและจะแสดงหน้าเพจ ดังรูปด้านล่าง

 

 

 

5. ท่านจะเห็นสินค้าที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลประกาศซื้อ-ขาย จากภาพด้านบน ถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า

 

ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

ผู้จัดทำระบบ Kahkai.com