ค้าขายข่าวประกวดราคา,สอบราคา,สอบราคาจ้าง,สอบราคาซื้อ,สอบราคาก่อสร้าง,จัดซื้อจัดจ้าง,ประกวดราคา,ข่าวประกวดราคา,การประกวดราคา,ประกวดราคาจ้าง,ประกวดราคา
หน้าแรก->สมัครงาน
Programmer  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.   เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
2.   วุฒิปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   มีประสบการณ์ด้าน Web Programmer หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
4.   มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
5.   คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.   เชี่ยวชาญ Java Script,HTML,CSS,XML,AJAX,JSON ปานกลาง ถึงยอดเยี่ยม
7.   เข้าใจการทำงานของระบบ CMS

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บี.จี.โปร จำกัด 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
Design  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.   ชาย/หญิง, อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบกราฟฟิก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.   หากมีประสบการณ์ทางด้านออกแบบกราฟฟิก ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางด้านออกแบบได้คล่อง
6.   สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บี.จี.โปร จำกัด 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
นักศึกษาฝึกงาน  6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บี.จี.โปร จำกัด 333 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110