สรุป 7 วันอันตราย

สรุป 7 วันอันตราย ของวันที่ 5 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 255 ราย บาดเจ็บ 2,439 ราย โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี มีผู้เสียชีวิตมาดสุด 11 ราย

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บมากสุด

สรุป 7 วันอันตราย ของวันที่ 5 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 255 ราย บาดเจ็บ 2,439 ราย โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี มีผู้เสียชีวิตมาดสุด 11 ราย

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บมากสุด

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 393 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 37 ราย ผู้บาดเจ็บ 419 ราย

รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่11-15 เมษายน มีผู้เสียชีวิตสะสม 255 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย จากปีที่แล้ว ผู้บาดเจ็บ 2,439 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 76.92 รถปิกอัพ ร้อยละ 13.15 ซึ่งสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง

คือการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ กาญจนบุรี 11 ราย ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

และมีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 10 จังหวัด ชลบุรี ชัยภูมิ ตราด นนทบุรี ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา ระนอง อ่างทอง และ อำนาจเจริญ

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งเป้าที่จะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในช่วง 2 วันที่เหลือ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางเข้าสู่ กทม. ปรับแผนระบายการจราจรให้มีความคล่องตัว และรถโดยสารที่มีการเดินทางไกล

มากกว่า 400 กิโลเมตร ต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนขับรถ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุ และระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

วันที่ : 17/04/2556
TAG : 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2556
ที่มา : krobkruakao
Link : http://kahkai.com
   
   
หมวด :
ข่าวสังคม
สถานะ :
ข่าวเด่น
ผู้ชม :
574 view
 
   

 

ข่าวเด่นประจำวัน