กระทรวงวิทย์ฯ เปิดศูนย์ต้นแบบรับเคลือบผ้านาโน

กระทรวงวิทย์ฯ ดันนาโนเทคโนโลยียกระดับสิ่งทอ พร้อมเปิดศูนย์ต้นแบบรับเคลือบผ้าพื้นเมืองที่แพร่

กระทรวงวิทย์ฯ ดันนาโนเทคโนโลยียกระดับสิ่งทอ พร้อมเปิดศูนย์ต้นแบบรับเคลือบผ้าพื้นเมืองที่แพร่

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

โดยสร้างรายได้ในการส่งออกไม่ต่ำกว่าปีละ 120,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นเมือง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อยกระดับสิ่งทอพื้นเมือง

ของไทยโดยเพิ่มคุณสมบัตินาโนเทคโนโลยี เข้าไปในเส้นใยผ้า ทั้งในระดับหัตถอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างจุดเด่นให้ผ้าทอพื้นเมืองของไทย

มีมูลค่าเพิ่มและเทียบเท่ากับสิ่ง ทอระดับสากล

กระทรวงวิทย์ฯ โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงเปิดศูนย์บริการรับเคลือบผ้าคุณสมบัตินาโนในส่วนกลางที่อุทยานวิทยา ศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพฯ และในส่วนภาคเหนือตอนบน

ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาค ที่มีการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร่เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบ

ทั้งนี้พร้อมจะให้บริการในส่วนของการนำผ้าทอพื้นเมือง ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าหม้อห้อม มาเคลือบสารคุณสมบัตินาโน เพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ความนุ่มลื่น ไม่ยับง่าย

มีกลิ่นหอม ไม่ซับน้ำ และยับยั้งแบคทีเรีย โดยมีนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคฯ และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งยังเปิดศูนย์บริการรับเคลือบผ้าคุณสมบัตินาโน

จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดแพร่ ได้แก่ 1. ร้านบายศรี อ.เมือง  2. ศูนย์ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมประยุกต์ ทุ่งโฮ้ง 3. ศูนย์ผ้าทอวัดสะแล่ง อ.ลอง เพื่อเป็นศูนย์บริการในการรับผ้านาโน

จากชาวบ้านไปส่งให้ศูนย์รับเคลือบผ้า ต้นแบบและเป็นร้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบนาโนของจังหวัด

นอกจากนี้กระทรวงวิทย์ฯ ยังมีแผนที่จะขยายการเปิดศูนย์รับเคลือบผ้าคุณสมบัตินาโนและร้านค้า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนาโนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย.

วันที่ : 22/04/2556
TAG : เทคโนโลยีผ้านาโน
ที่มา : dailynews
Link : http://kahkai.com
   
   
หมวด :
ข่าวเทคโนโลยี
สถานะ :
ข่าวทั่วไป
ผู้ชม :
480 view
 
   

 

ข่าวเด่นประจำวัน