ไม่สนเสียงวิจารณ์ แท็บเล็ต ป.1 เครื่องเจ๊ง ยืนยัน ช่วยพัฒนาภาษา

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาไทยในหลายๆด้าน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล

ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แต่ภายหลังที่มีการเสนอนโยบายตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

วิธีนี้จะเป็นการลด หรือเพิ่มปัญหาให้กับสังคมหรือไม่

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาไทยในหลายๆด้าน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล

ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แต่ภายหลังที่มีการเสนอนโยบายตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า วิธีนี้จะเป็นการลด

หรือเพิ่มปัญหาให้กับสังคมหรือไม่แม้จะถูกมองเป็นโฆษณาชวนเชื่อ ที่จะให้เด็กได้มีแท็บเล็ตใช้กันตั้งแต่วัยเยาว์ ก็มีเสียงตอบรับด้านบวกที่ว่า จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

เพื่อประกอบการเรียนการสอน แต่ขณะเดียวกันมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่นำเทคโนโลยีมาแจกกันตั้งแต่เด็ก ป.1 นับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดหากมองหลักสากล และกระบวนการเรียนรู้

ด้วยความสะดวกสบาย ที่แท็บเล็ตทำให้ทุกอย่างแก่เด็กโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สมองขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเรียนรู้โดยประสาทการรับรู้ทั้ง 6 ด้าน การใช้แท็บเล็ตจึงเป็นการ

ลัดขั้นตอนการเรียนรู้ จดจำ แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่มีการดำเนินการแจกแท็บเล็ตพีซีตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะว่า มีการพัฒนาทางด้านใดบ้าง

ไม่สนเสียงวิจารณ์ แท็บเล็ต ป.1 เครื่องเจ๊ง ยืนยัน ช่วยพัฒนาภาษาข่าว » สกู๊ปข่าว » ไม่สนเสียงวิจารณ์ แท็บเล็ต ป.1 เครื่องเจ๊ง ยืนยัน ช่วยพัฒนาภาษาเขียนโดย nuntarat โพสต์เมื่อ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เนื้อหานี้อยู่ในหมวด สกู๊ปข่าว

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ถูกนำมาใช้ในระบบการศึกษาไทยในหลายๆด้าน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล

ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แต่ภายหลังที่มีการเสนอนโยบายตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า วิธีนี้จะเป็นการลด

หรือเพิ่มปัญหาให้กับสังคมหรือไม่

แม้จะถูกมองเป็นโฆษณาชวนเชื่อ ที่จะให้เด็กได้มีแท็บเล็ตใช้กันตั้งแต่วัยเยาว์ ก็มีเสียงตอบรับด้านบวกที่ว่า จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อประกอบการเรียนการสอน

แต่ขณะเดียวกันมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่นำเทคโนโลยีมาแจกกันตั้งแต่เด็ก ป.1 นับว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดหากมองหลักสากล และกระบวนการเรียนรู้

ด้วยความสะดวกสบาย ที่แท็บเล็ตทำให้ทุกอย่างแก่เด็กโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้สมองขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเรียนรู้โดยประสาทการรับรู้ทั้ง 6 ด้าน การใช้แท็บเล็ต

จึงเป็นการลัดขั้นตอนการเรียนรู้ จดจำ แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่มีการดำเนินการแจกแท็บเล็ตพีซีตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้ว จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะว่า

มีการพัฒนาทางด้านใดบ้าง


อีกทั้งงบประมาณมหาศาลที่นำมาลงทุน จะได้สเปคที่สูงตามราคาที่รัฐบาลตั้งไว้หรือไม่นั้น ล่าสุด ค่ายโน้ตบุ้คต่างก็ถอดใจประมูล เนื่องจากมีสเปกสูง แต่ราคาต่ำ

ทำให้เกิดการแข่งขันยาก และทางค่ายไม่สามารถลดราคาลงได้ จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้ ซึ่งในล็อตที่ผ่านมา ตัวเครื่องพบปัญหา

อุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตฯนาน แบตเตอรี่หมดเร็ว  รวมไปถึงไม่มีระบบตัดไฟ หากชาร์จไฟจนเต็มแล้ว เครื่องแท็บเล็ตก็ทำการรีชาร์จ

หรือชาร์จใหม่อีกครั้งไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เครื่องร้อนเกินไป และกระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ และขณะนี้เครื่องสำรองได้หมดลงแล้ว ซึ่งหลังจากนี้หากมีแจ้งเครื่องเสียหรือหาย

นักเรียนจะต้องรอชุดที่ผ่านการซ่อมให้เสร็จก่อน หรือไม่ก็ต้องจัดซื้อใหม่เองต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า นับว่าเป็นผลดีที่พบว่า  เด็ก ป.1 มีการตื่นตัวที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งโรงเรียนหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นอกจากนี้ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 503 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 7,078 คน ครูผู้สอน 533 คน และผู้บริหาร 503 คน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเรื่องการเรียนภาษาที่รวดเร็วขึ้น ทั้งการฟัง การฝึกพูด และการฝึกอ่าน

โดยคาดหวังว่าเด็กนักเรียนจะมีสมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 คือต้องมีทักษะด้านภาษา ด้านการแสวงหา ความรู้และข้อมูล และมีความสามารถในการนำข้อมูลมาทำให้เกิดความเข้าใจ

และเกิดประโยชน์

ขณะเดียวกันยังมีนักเรียนอีกจำนวนไม่น้อยในชนบท อย่าว่าแต่แท็บเล็ตที่ถือไว้อย่างโก้หรู แต่ทว่าอุปกรณ์พื้นฐานยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้น

รวมไปถึงสื่อการสอนที่เป็นบุคลากรครู แบบเรียน ชุดนักเรียน ยังขาดแคลนในหลายพื้นที่  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบพื้นฐานรองรับให้ดี และทั่วถึงที่สุด

วันที่ : 24/04/2556
TAG : แท็บเล็ต ป.1
ที่มา : mthai
Link : http://kahkai.com
   
   
หมวด :
ข่าวเทคโนโลยี
สถานะ :
ข่าวทั่วไป
ผู้ชม :
563 view
 
   

 

ข่าวเด่นประจำวัน