“กสทช.”กระตุ้นจิตสำนึกค่ายมือถือก่อนเปิดบริการ 3 จี

“สุทธิพล” ผุดแผน“CSR-คุ้มครองผู้บริโภค”เข้มข้น สั่งค่ายมือถือ 3 ค่าย ที่จะให้บริการเปิด 3 จี ส่งแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เหตุขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลร้ายต่อมนุษย์

วันนี้ (26 เม.ย.) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย  เปิดเผยว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯย่าน 2.1 GHz นั้น  ก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3จี ทั้ง 3 ค่าย  จะเปิดให้บริการ 3 จี จะต้องส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) มาให้บอร์ด กทค. พิจารณา ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ที่มีสารเคมีตกค้าง รวมทั้งยังมีโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นสารอันตราย ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้อง จะทำให้ดิน แหล่งน้ำ น้ำใต้ดินและอากาศได้รับผลกระทบ

 “เมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายในระดับที่มากเกินไป จะไปทำลายระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ และอาจพัฒนาเป็นโรคมะเร็งได้  ทั้งนี้ในแผน CSR ยังจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้บริการ  รวมไปถึงการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีเดิมสามารถ ใช้งานร่วมกันได้”

 ดร.สุทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ประกาศ กสทช. ยังกำหนดให้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย จะต้องจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภค มาให้บอร์ด กทค.พิจารณาก่อนเริ่มให้บริการ 3 จี  ซึ่งแผนนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ  มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม และการทำความเข้าใจกับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นแผนการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของผู้ประกอบการ แต่ในส่วนของ กสทช.เองก็ได้ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยออกระเบียบการไกล่เกลี่ยฯ ปรับปรุงกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริง จัง

กรรมการ กสทช. กล่าวด้วยว่า  ขณะนี้ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายที่ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการ 3 จี ได้ส่งแผนดังกล่าวของแต่ละค่ายมาให้บอร์ด กทค.แล้ว ซึ่งจากการตรวจดูพบว่า แผนดังกล่าวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทได้เสนอแผนที่ละเอียดชัดเจนและมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น แผนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์  ที่ลงลึกถึงการตั้งจุดรับหรือทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต่างๆ และกำหนดวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน  รวมทั้งแผนการคุ้มครองผู้บริโภคก็ครอบคลุมและมองเห็นภาพในการปฏิบัติได้ เป็นอย่างดี ขณะที่บางบริษัทจัดทำแผนอย่างคร่าวๆทำให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จึงขอความร่วมมือจากค่ายมือถือทั้ง 3 ค่าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ 3 จี ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและแผนคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างจริงจัง  เพราะถ้าหากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการ ดำเนินธุรกิจ  เนื่องจากอาจถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและมิได้คำนึงถึงผู้บริโภค ที่ใช้บริการ 3 จี

 “ผมเชื่อว่า หากค่ายมือถือที่ให้บริการ 3 จี ในเมืองไทยดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทุกกลุ่ม จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้น ส่งผลในการสร้างความสุขแก่สังคมไทยในภาพรวม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากทุกค่ายมือถือให้ความสำคัญในการจัดทำและบังคับใช้แผนทั้งสองอย่างจริง จัง” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

วันที่ : 30/04/2556
TAG : กสทช. กระตุ้นจิตสำนึกค่ายมือถือก่อนเปิดบริการ 3 จี
ที่มา : dailynews
Link : http://kahkai.com
   
   
หมวด :
ข่าวเทคโนโลยี
สถานะ :
ข่าวทั่วไป
ผู้ชม :
488 view
 
   

 

ข่าวเด่นประจำวัน